Procedure teamindeling Impala (maart 2020)

 

CMV

De teamindeling van de CMV vindt pas plaats in juni. De teamindeling wordt voor de zomervakantie via de website en mail aan de spelers bekend gemaakt. De teamindeling van de CMV-jeugd wordt door de TC gemaakt, de belangrijkste input komt van de CMV-trainers. De indeling is vooral gebaseerd op de (sociale) samenhang in teams en de individuele ontwikkeling van de spelers.

 

ABC jeugd en senioren

De teamindeling van de ABC jeugd en de senioren begint in februari/maart. De concept teamindeling wordt uiterlijk aan het begin van de meivakantie via de website en mail bekend gemaakt, daarna vinden slechts kleine aanpassingen plaats. Indien nodig wordt voor de zomervakantie een update op de website geplaatst.

 

De procedure is als volgt:

 • Er wordt een eerste indeling gemaakt op basis van de beoordelingen van trainers en coaches, lijncoördinatoren, de individuele TC-enquête en eventuele selectietrainingen. Dit wordt in eerste instantie gedaan door leden van de “Denktank” die het bestuur van Impala heeft ingesteld om zowel Technische Commissie als het bestuur bij te staan.
 • Op basis van bovenstaande input stellen zij een zo objectief mogelijke indeling samen.
 • Bij het indelen is het uitgangspunt allereerst het huidige en verwachte spelniveau van de spelers. Met name voor de lijnteams is de instelling, motivatie en gedrag van spelers echter minstens even belangrijk. De inzet en beleving bij trainingen en wedstrijden zullen dan ook een zwaar gewicht krijgen bij het indelen van de lijnteams.
 • Deze indeling wordt als advies voorgelegd aan de Technische Commissie.
  De Technische Commissie zal de indeling beoordelen op een aantal uitgangspunten, onder andere:

  • De ambities van de club.
  • (Sociale) samenhang in teams.
  • Maximale teamprestatie.
  • Individuele ontwikkeling.
   Het belang van deze uitgangspunten verschilt per team, met name bij de ‘lijnteams’ (teams met doorgroeilijn richting 1e dames en heren team) zal prestatie een grotere rol spelen.
 • Indien nodig is er onderling overleg tussen Denktank en TC, en kunnen nog persoonlijke gesprekken en individuele afspraken met spelers plaatsvinden.
 • Na vaststelling van de concept teamindeling door de Technische Commissie, is er formeel nog goedkeuring nodig van het bestuur. Zodra deze goedkeuring er is, wordt de teamindeling gepubliceerd op de website met een deadline voor het indienen van schriftelijke reacties. Gezien de zorgvuldigheid van de procedure, en gezien het feit dat alle leden individueel input hebben kunnen leveren via de TC-enquête, worden alleen bij hoge uitzondering nog wijzigingen in de indeling gemaakt. De ontvangen reacties worden door de Technische Commissie beantwoord.
 • Na de meivakantie wordt zo spoedig mogelijk in de nieuwe teamsamenstellingen getraind. Hierover krijgt iedereen t.z.t. bericht. Leden die na het seizoen stoppen met competitie spelen bij Impala trainen zo veel mogelijk door met hun oude team.

 

Exacte data voor de verschillende stappen kunnen wij niet geven. Maar hou de mail en website in de gaten.